Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Starta en ny klubb  >  Specialintresseklubb  >  Lionklubbar med specialintresse

Lionklubbar med specialintresse

Dela med sig av individualism och stärka samhället

Nyckeln till att skapa en känsla av gemenskap är att finna ett gemensamt intresse. Alla lionmedlemmar är intresserade av och engagerade i hjälpinsatser. Men de kanske även delar andra intressen. Exempelvis motorcyklar. Ett yrke. Eller ett etniskt ursprung.

Ett delat intresse ger ofta ännu mer energi åt en grupp lionmedlemmar – och ger liv åt deras anknytning till hemorten. Det är därför vi erbjuder möjligheten att starta en specialintresseklubb.

Olika slags specialintresseklubbar

En frivilligklubb med specialintresse fokuserar på ett område som många av medlemmarna är intresserade av. Här är bara ett fåtal exempel på Lions specialintresseklubbar:

Det finns oändligt många möjligheter.

Bilda en frivilligklubb med ett specialintresse

En lionklubb baserad på specialintresse kan bildas på samma sätt som en traditionell klubb. Det krävs:

För mer information om Lions specialintresseklubbar, kontakta vårt team för nya klubbar och sätt igång redan i dag.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting