Lionklubbar med specialintresse

Dela ett intresse, och ett engagemang för service

Vill ni starta en ny lionklubb? Tänk er en grupp personer som redan har ett gemensamt intresse eller en passion. Medlemmar som har samma hobby, yrke eller etniska tillhörighet. Det är enkelt. Grupper av personer runtom i världen samlas för att göra en passion till förtjänstfulla projekt som är till direkt nytta på hemorten. Ett gemensamt intresse är faktiskt det som var starten för många lionklubbar:

 Att gå med i en lionklubb är ett bra sätt att träffa andra med samma intresse, bygga upp ditt CV och få nya färdigheter samtidigt som du hjälper behövande.


Redo att starta en specialintresseklubb?

Besök webbplatsen för att starta en ny klubb och ladda ner de resurser som behövs för detta, eller beställ en extensionssats för nya klubbar i dag!

För mer information, kontakta New Clubs Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting