Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Traditionell lionklubb


print

Traditionella samhällsbaserade lionklubbar fortsätter att vara den största källan till klubbutveckling. Detta klubbalternativ erbjuder flexibilitet att nå nya grupper människor och tjäna flera olika samhällen.

Så gå samman på er hemort och få möjlighet att göra en insats och se till att stora saker händer när ni startar en ny lionklubb. Det finns fortfarande människor att nå ut till och nya utmaningar att ta tag i.

Genom att starta en ny lionklubb kan ni:

  • Erbjuda en möjlighet att ge tillbaka till hemorten.
  • Förbättra möjligheten för lionmedlemmar att hjälpa behövande.
  • Introducera nya projekt lokalt på hemorten.

Starta en ny klubb i dag!

paket för

Eller ladda ner en sats för ny klubb:

För mer information, kontakta Membership and New Club Operations Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting