Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Starta en ny klubb  >  Leo lionklubb

Leo lionklubb

Som leomedlem deltog du i serviceprojekt som inte bara förbättrade samhället utan även gav dig värdefull ledarerfarenhet. Fortsätt göra en insats och tillämpa dessa förmågor som lionmedlem genom att starta en leo/lionklubb.

Leo/lionklubbar ger en enkel övergång för tidigare leomedlemmar genom att erbjuda befrielse från charter-/inträdesavgiften och halva internationella avgiften för behöriga leomedlemmar och jämnåriga upp till 30 år.

För att starta en leo/lionklubb behöver du:

Sätt igång med en ny leo/lionklubb genom att beställa en Extensionssats för nya klubbar.

Alla tidigare leomedlemmar, upp till 30 år, kan också få befrielse från charter-/inträdesavgiften och bara betala halva internationella avgiften när de går med i något slags lionklubb.

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting