Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Klubbfilial


print

Klubbfilial

Har ni färre än 20 medlemmar och vill bilda en ny lionklubb?  Inga problem!

Klubbfilialer gör att små grupper på minst fem personer kan bilda en lionklubb och snabbare börja göra insatser på sin hemort. Varhelst det finns ett behov kan en klubbfilial hjälpa till.

Medlemmar blir en del av en befintlig moderklubb, men har sina egna möten och genomför sina egna projekt. Klubbfilialer väljer en filialpresident, sekreterare och kassör att leda filialen. Moderklubben tillsätter en kontaktperson för klubbfilialen som håller kontakten mellan moderklubb och klubbfilial.

För att ge klubbfilialer mer självständighet, har förändringar nyligen gjorts i styrelsepolicyn.

För att komma igång, beställ en klubbfilialsats eller ladda ner nedanstående artiklar:

När klubben växer till 20 medlemmar kan filialen bilda en ny klubb. Skicka in Formulär för klubbfilialsomvandling med den nya klubbens ansökan om att slippa överföringsavgift.

För mer information, kontakta New Clubs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting