Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Starta en ny klubb


print

För att starta en ny klubb behöver du:

 • 20 eller fler chartermedlemmar
 • Fadderskap av en klubb, zon, region, distriktsråd eller distriktskommitté,
 • Komplett charteransökan och rapport över chartermedlemmar
 • Godkännande av sittande distriktsguvernör,
 • Tillämpliga charteravgifter och certifieringsformulär

Du ser ett samhällsbehov. Du minns ansikten på personer du har påverkat genom samhällsservice. Du vill ge andra möjlighet att göra en viktig insats. Du vet att Lions är världens största samhällsserviceorganisation.

Starta en ny lionklubb i dag!

Vi erbjuder flera klubbtyper så ni kan starta en klubb som passar era medlemmars livsstil.

 • Traditionella klubbar är den vanligaste klubbtypen, och den erbjuder en grupp personer flexibilitet när de tjänar på sin hemort. Starta gärna en klubb baserat på medlemmarnas gemensamma intressen såsom en hobby, ett yrke eller etnisk tillhörighet. Ett gemensamt intresse ger ofta en grupp lionmedlemmar mer energi.
 • En klubbfilial gör att en liten grupp kan starta en klubb innan de uppnått startkravet på 20 personer, och de kan snabbare börja göra en insats på hemorten.
 • Högskoleklubbar gör en insats på sitt lokala college eller universitet och samlar studenter, fakultetsanställda och affärsmän. Högskoleklubbar erbjuder studenter en möjlighet att stärka sina ledarfärdigheter och bygga på sin CV.

paket för

Verktyg för framgång:

Få ett erkännande för klubbsponsring

 • Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser: Få utmärkelser i begränsad utgåva för sponsring av en ny klubb.
 • Tygmärke för sponsor till ny klubb: Klubbar som sponsrar en ny klubb får ett tygmärke som minne.
 • Klubbens excellensutmärkelse: Att sponsra en ny klubb eller klubbfilial räknas som nödvändiga kvalifikationer för att få en klubbexcellensutmärkelse.
 • Distriktsguvernörens teams excellensutmärkelse: Att starta en ny klubb räknas till de nödvändiga kvalifikationerna för att få en DG-teams excellensutmärkelse.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting