Månatliga medlemswebbinarier


Medlemswebbinarier ger lionmedlemmar en möjlighet att lära sig om olika medlemsprogram och diskutera medlemsfrågor.  En panel med lionmedlemmar från hela världen och extensions- och medlemspersonal.  Nedan finns en lista över kommande webbinarier med en länk för registrering.  Platserna är begränsade så registrera dig i dag!

DatumÄmnen

28 januari 2014

18.00 – 19.00 (CST)

Registrera

Genomföra ett eget utvecklingsseminarium för nya klubbar

Lär er hur man anordnar och genomför ett eget semiarium om att bilda nya klubbar i distriktet. 

18 februari 2014

14.00 – 15.00 (CST)

Registrera

Familj- och vännermånad

Familj- och vännermånaden i april är din möjlighet att bjuda in familj och vänner att lära sig, utföra hjälpinsatser och fira med er klubb. Lyssna och få idéer om hur klubben kan delta och lära sig mer om Lions globala lunchstafett och tävling.

26 mars 2014

16.00 – 17.00 (CDT)

Registrera

Starta klubbar med ett specialintresse

Lär er hur man bildar nya lionklubbar som har ett särskilt fokus eller intresse. 

29 april 2014

12.00 – 13.00 (CDT)

Registrera

Genomföra informationsmöten för nya och befintliga klubbar

Lär er hur man genomför ett informationsmöte för en ny klubb eller en befintlig klubb. Lär er tips och tricks om hur man får tänkbara medlemmar att gå med och tillgängliga verktyg och resurser. 

22 maj 2014

10.00 - 11.00 (CDT)

Registrera

Medlemsplanering för nästa verksamhetsår

Börja nästa verksamhetsår i förväg genom att ha en medlemsplan klar för klubben, distriktet och/eller multipeldistriktet. 


E-posta förslag till ämnen för framtida webbinarier.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting