Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Together We Can Grow


print

Tävlingen Tillsammans kan vi växa

Vill ni få erkänsla för att ni har fått er klubb att växa? Tävlingen Tillsammans kan vi växa belönar de bäst presterade klubbarna för deras exceptionella medlemstillväxt. Att skapa en stark klubb kräver samarbete och ledarskap. Er klubb kan åstadkomma ännu mer om den sittande och den inkommande klubbpresidenten samarbetar för att öka antalet klubbmedlemmar i år. Se efter vad ni kan vinna genom era insatser!

Vinn och välj mellan USD 250 MJF-donation eller USD 250 i klubbrekvisitaDet här är vad er klubb måste åstadkomma för att vinna:

 • Bli den bästa klubben i ert distrikt med största nettoökningen av medlemmar (i procent) mellan 1 januari och 31 juli 2014.
 • Klubben måste minst ha 10 % medlemstillväxt och fem (5) ytterligare medlemmar netto under tävlingsperioden. Se fullständiga tävlingsregler nedan.

Vinnarna i tävlingen Together We Can Grow får också:

 • Ett gratulationsbrev och diplom från internationella presidenten Joe Preston och närmast föregående presidenten Barry Palmer till sittande och tillträdande klubbpresidenter.
 • Ett tygmärke för Tillsammans kan vi växa.
 • Särskilt erkännande på LCI:s webbplats.

Ladda ner tävlingsbroschyren för Together We Can Grow!

Tävlingsregler för Tillsammans kan vi växa

 • LCI kommer att räkna nya medlemmar som går med mellan 1 januari 2014 och 31 juli 2014, enligt LCI:s officiella uppgifter. Återupptagna medlemmar räknas inte.
 • Det krävs minst 10 % medlemstillväxt och fem (5) ytterligare medlemmar netto under tävlingsperioden.
 • Vinnande klubb i varje distrikt ska ha högsta nettotillväxten av medlemmar (i procent) i distriktet under tävlingsperioden, och ska redan ha skickat in till LCI (före 1 januari 2014) namn på personer som klubbpresident, sekreterare och kassör.
 • För att få priset på USD 250 måste vinnande klubbar betala första medlemsavgiften för 2014 - 2015 senast 31 augusti 2014.

Förtjäna fler utmärkelser i tävlingen Innovativ medlemsrekrytering!

Tjugofyra klubbar från hela världen kommer att få ett erkännande för sina kreativa och effektiva metoder för att lägga till eller välkomna medlemmar. Var och en av de 24 vinnande klubbarna får:

 • USD 250 i klubbrekvisita eller en donation på USD 250 från LCI till LCIF för klubbens nästa MJF.
 • Publicitet i tidningen LION och på LCI:s webbplats.

Deltagande klubbar måste skicka in en berättelse om sin medlemsrekrytering mellan 1 och 30 augusti 2014. Vinnarna bedöms utifrån kvalitet, kreativitet och effektivitet för deras inbjudningar, rekryteringskampanjer och välkomstceremonier. Se fullständiga tävlingsregler nedan.

Tävlingsregler för innovativ medlemsrekrytering

 • Bidrag tas emot mellan 1 och 30 augusti 2014.
 • Berättelsen får vara högst 500 ord.
 • Tre klubbar från varje konstitutionellt område och Afrika väljs ut som vinnare.
 • Vinnarna utses av internationella Globala medlemsteamet (GMT).
 • Klubbar kan vinna i båda tävlingskategorierna – medlemstillväxt och innovativ rekrytering.

Formulär för vinnare av tävlingen för innovativ medlemsrekrytering

Tävlingen Together We Can Grow:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting