Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelse för nöjda medlemmar


print

Klubbar som avslutar ett verksamhetsår med en nettoökning kan förtjäna tygmärkesutmärkelsen för nöjda medlemmar på två sätt:

  1. Nittio procent av klubbmedlemmarna i början av verksamhetsåret (1 juli) är kvar i slutet av verksamhetsåret (30 juni). Dödsfall och transfer medräknas ej.
  2. Vänd den negativa trenden Klubbar som de senaste två åren haft en netto medlemsminskning, men som stoppat den negativa trenden under programåret per den 30 juni belönas också med en utmärkelse.

 

För mer information, kontakta Membership and New Club Operations Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting