Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelse för medlemstillväxt


print

Utmärkelser för medlemstillväxt ger erkänsla till lionmedlemmar och klubbar som bjuder in nya medlemmar. Av tradition har oktober månad avsatts till att bjuda in nya medlemmar. För att uppmuntra klubbar att starta och avsluta året starkt ger Lions Clubs International nu också erkänsla till medlemsinbjudan under april månad.

Utmärkelsenålar för medlemstillväxt i silver och guld

Lionmedlemmar som sponsrar en ny medlem i antingen oktober eller april får en silvernål för medlemstillväxt. Lionmedlemmar som sponsrar en medlem i oktober och april får både en silvernål och en guldnål för medlemstillväxt.

Tygmärke för medlemstillväxt

Med början under verksamhetsåret 2013 - 2014 kommer klubbar som tar upp nya medlemmar i både oktober och april att få ett tygmärke för medlemstillväxt till klubbstandaret, samt ett märke för verksamhetsåret. Därefter,om klubben erhåller utmärkelsen på nytt, kommer ett märke för det verksamhetsåret att skickas ut, vilket kan placeras under tygmärket på klubbstandaret. Klubbar som tidigare gjort sig förtjänta av utmärkelse för medlemstillväxt i oktober behöver uppfylla de nya kvalifikationerna för att få ett tygmärke för medlemstillväxt till klubbstandaret.

Kvalifikationer

För att kunna få utmärkelserna måste namn på nya medlemmen och sponsorn rapporteras till internationella huvudkontoret via MyLCI mellan 1 oktober och midnatt 31 oktober, och/eller mellan 1 april och midnatt 30 april, Central Standard Time. MMR:er på papper måste vara framme mellan den1 och den35:e oktober och/eller april för att hinna hanteras i tid.

Utmärkelser skickas ut till klubbsekreterare sex veckor efter månadsslutet.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting