Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt


print

Med Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt hedras och ges ett erkännande till distriktsguvernörer och distriktens och multipeldistriktens GMT-koordinatorer för medlemstillväxt.

Distriktsguvernörers grundarutmärkelse

Distriktsguvernörer får grundarguldnålar för distriktet om de uppnår en nettoökning av medlemsantalet på två procent i sina distrikt i slutet av ämbetsperioden.

Grundarutmärkelser för GMT

  • Grundarutmärkelser för distrikts GMT GMT-distriktskoordinatorer får en progressiv grundarnål för distrikt för varje år deras distrikt uppnår en ökning av medlemsantalet på två procent under deras treåriga ämbetsperiod.

  • Grundarutmärkelser för multipeldistrikts GMT Multipelistriktets GMT-koordinatorer får en progressiv grundarnål för multipeldistriktet för varje år deras multipeldistrikt uppnår en ökning av medlemsantalet på två procent under deras treåriga ämbetsperiod.

Distriktets och multipeldistriktets GMT-koordinatorer får följande nål varje år de uppnår kvalificeringskriterierna:

  • Första uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i brons

  • Andra uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i silver

  • Tredje uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i guld

För mer information, kontakta Membership and New Club Operations Department.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting