Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt


print

Med Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt hedras och ges ett erkännande till distriktsguvernörer och distriktens och multipeldistriktens GMT-koordinatorer för medlemstillväxt.

Distriktsguvernörers grundarutmärkelse

Distriktsguvernörer får grundarguldnålar för distriktet om de uppnår en nettoökning av medlemsantalet på två procent i sina distrikt i slutet av ämbetsperioden.

Grundarutmärkelser för GMT

  • Grundarutmärkelser för distrikts GMT GMT-distriktskoordinatorer får en progressiv grundarnål för distrikt för varje år deras distrikt uppnår en ökning av medlemsantalet på två procent under deras treåriga ämbetsperiod.

  • Grundarutmärkelser för multipeldistrikts GMT Multipelistriktets GMT-koordinatorer får en progressiv grundarnål för multipeldistriktet för varje år deras multipeldistrikt uppnår en ökning av medlemsantalet på två procent under deras treåriga ämbetsperiod.

Distriktets och multipeldistriktets GMT-koordinatorer får följande nål varje år de uppnår kvalificeringskriterierna:

  • Första uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i brons

  • Andra uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i silver

  • Tredje uppnått år: Distriktets/multipeldistriktets grundarnål i guld

För mer information, kontakta Membership and New Club Operations Department.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting