Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Utmärkelseprogram  >  Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt

Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt

Med Utmärkelser för grundarmedlemskapstillväxt hedras och ges ett erkännande till distriktsguvernörer och distriktens och multipeldistriktens GMT-koordinatorer för medlemstillväxt.

Distriktsguvernörers grundarutmärkelse

Distriktsguvernörer får grundarguldnålar för distriktet om de uppnår en nettoökning av medlemsantalet på två procent i sina distrikt i slutet av ämbetsperioden.

Grundarutmärkelser för GMT

Distriktets och multipeldistriktets GMT-koordinatorer får följande nål varje år de uppnår kvalificeringskriterierna:

För mer information, kontakta Membership and New Club Operations Department.

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting