Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Medlemsprogram för studerande


print

Unga ledare står för Lions Clubs Internationals framtid. De tar de med sig ny energi, inspirerar till nya serviceidéer och ger ökat stöd för lokala och internationella projekt.

Så vi har gjort det lätt att engagera studenter.

Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18 och 30 år betalar bara halva internationella avgiften (USD 21,50) och är undantagna från inträdesavgift när de går med i en lionklubb. Klubbsekreterare kan fylla i certifiering online med MyLCI, eller skicka in papperscertifieringsformuläret med månadsrapporten eller klubbstartsansökan.

Speciellt förlängd justeringsperiod

Starta en Högskoleklubb och få en förlängd justeringsperiod för avgifterna som tas upp två gånger om året. Högskoleklubbar har fram till den 31 mars för januarifaktureringen och till den 30 september för julifaktureringen för att uppdatera sin medlemslista. Lions Clubs International krediterar högskoleklubbar för medlemslistejusteringar som skickas in inom denna tidsperiod, utan avdrag.

Avgifter som krävs vid startande

För en nystartad högskoleklubb, eller en klubb där de flesta är studentmedlemmar, måste alla chartermedlemmar som uppfyller kraven för Studentmedlemsprogrammet betala ett års internationell studentmedlemsavgift i förväg. Dessa avgifter måste skickas in tillsammans med startansökan. När klubben väl är etablerad krävs inte avgiftsbetalning i förväg.

För mer information om studentmedlemsprogram, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting