Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lioness Bridge-programmet


print

Vårt Lioness Bridge-program (pdf) gör det möjligt för kvinnliga lionmedlemmar att hedra sitt stolta förflutna och samtidigt dra nytta av alla fördelar, rättigheter och privilegier förenade med ett medlemskap i Lions. Lionklubbar kan startas med ordet “lioness” i namnet. 

Som medlem i en lioness lionklubb kan du:

  • Fortsätta göra en verklig insats på hemorten,
  • Rösta på den internationella kongressen,
  • Få administrativt stöd från Lions Clubs International, 
  • Åtnjuta nya ledarskapsmöjligheter.

Lionesser får räkna in sina tidigare tjänsteår när de går med i en ny eller befintlig lionklubb. Fyll i formuläret Lionessomvandlingsrogrammet (pdf). Lionesser som blir lionmedlemmar får också en speciell nål med lionessernas "L" logotyp som erkännande för tidigare tjänst och den symboliserar den bro som byggts mellan deras stolta förflutna och  framtiden som lionklubbsmedlem.

För att komma igång, beställ Lioness Bridge-byggarsatsen. Satsen har all nödvändig information och blanketter för att starta en lioness lionklubb.

Ta en titt på att ta in lionesser i familjen: Handbok för inbjudan av lionesser för tips vid samtal med lionesser om möjligheten att bli fullvärdiga lionmedlemmar. 

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting