Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leo-till-Lion-program


print

Bygg på dina ledarskapsförmågor. Gör en insats på hemorten. Ta chansen att få särskilda avgiftsrabatter och fortsätt som frivillig ... som lionmedlem!

Nuvarande och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år som har varit medlem i en leoklubb under minst ett år och en dag gå med i en befintlig lionklubb eller att bilda en ny lionklubb. Alla tidigare leomedlemmar är befriade från inträdesavgift och tidigare leomedlemmar mellan 18 och 30 år betalar endast halv internationell medlemsavgift. Plus att dina medlemsår som Leomedlem också kommer att räknas till dina Lionsår,

Gå med i en befintlig klubb

Fortsätt möta behoven i ditt samhälle och i världen genom att gå med i en befintlig lionklubb. Hitta en befintlig lionklubb:

Starta en ny klubb

Bilda en ny lionklubb och ta vara på möjligheten att välja dina egna serviceprojekt. Om du bildar en Leo lionklubb med andra nuvarande eller tidigare leomedlemmar får de andra unga vuxna du rekryterar, upp till 30 års ålder, också befrielse från charter-/inträdesavgift och betalar halva internationella avgiften. Eller fundera över att bilda en klubbfilial om ni vill bilda en ny klubb men har mindre än 20 medlemmar. Ombilda din klubbfilial till en lionklubb eller leoklubb så snart ni når 20 medlemmar.

För att fortsätta att göra en insats och bli lionmedlem, måste ni fylla i formuläret för certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår.


För mer information

För mer information om Leo-till-Lion-programmet, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting