Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Inbjuda medlemmar


print

Inbjuda medlemmar

Varje klubb behöver medlemmar för att kunna uppnå sina mål avseende hjälpinsatser. Nya klubbmedlemmar kan ge en klubb goda idéer, nya projekt och fler sätt att göra en insats i samhället. Att bjuda in nya medlemmar under vårt Hundraårsfirande ger dig möjlighet att få en begränsad utgåva av hundraårsjubileets medlemsutmärkelser! Här är några verktyg som gör det lättare för dig när du ber potentiella medlemmar gå med i klubben!

Vilka bör bjudas in?
Alla kan vara lionmedlemmar Men utöver vanligt medlemskap erbjuder LCI följande specialmedlemskapsprogram:

  • Familjemedlemmar har möjlighet att få en avgiftsrabatt när de går med i en lionklubb och tjänar tillsammans.
  • Unga vuxna medlemmar tillför ny energi och nya färdigheter till er klubb samt säkerställer att klubben kommer att finnas även om 40 år.
  • Studenter får en avgiftsrabatt och lionmedlemskapet gör att de får nya vänner och samtidigt hjälper andra på hemorten.
  • Tidigare leomedlemmar har möjlighet att få en avgiftsrabatt och fortsätta med frivilligarbete med LCI som lionmedlemmar.
  • Kvinnor söker en möjlighet att tjäna och Lions symposium och programmen för regionala seminarier för kvinnor ger möjligheter att engagera fler kvinnor.

Nästa steg: Välkomna nya medlemmar
Er potentiella medlem har accepterat er inbjudan! Hänvisa dem till sidan för nya medlemmar och uppmuntra dem att läsa igenom Välkomstbok för nya medlemmar så att de har all information de behöver för att vara lionmedlemmar.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting