Vanliga frågor om familjemedlemskapsprogrammet

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift (USD 43) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla familjemedlemmar betalar en enskild inträdesavgift (USD 25) eller charteravgiften (USD 30) .

Kan en livstidsmedlem vara del av en familjeenhet?

Ja. Vid certifiering av en familjeenhet ska livstidsmedlemmen anges som huvudman för hushållet.

Kan små barn vara del av en familjeenhet?

Formellt medlemskap är begränsat till personer som är myndiga. Klubbar uppmuntras att låta barn vara med som frivilliga i aktiviteter lämpliga för deras ålder, och att sponsra en leoklubb.

Hur kan min familj bli certifierad som en familjeenhet?

Klubbsekreteraren måste du fylla i certifieringsformuläret för familjeenheten och skicka in den tillsammans med månatliga medlemsrapporten eller skicka in certifieringen på MyLCI. Fyll i certifieringsformuläret för chartermedlemmar på rapporten över chartermedlemmar. Omcertifiering behövs bara vid ändring av adress eller medlemsstatus.

Hur tar man bort en familjemedlem eller familjeenhet?

För att ta bort en familjemedlem från klubbens medlemslista måste medlemmen först tas bort från familjeenheten. Visa videon MyLCI familjeenheter för mer information.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting