Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Familjemedlemskap


print

Inbjud din familj att delta i din klubbs nästa samhällsevenemang, för som en familjeenhet kan ni få avgiftsrabatt när ni utför frivilligarbete tillsammans.

Som medlem i en Lions familjeenhet kan du:

  • Öka familjens kvalitetstid,
  • Vara ett föredöme,
  • Hjälpa er hemort.

Familjemedlemskapsprogrammet gäller för familjemedlemmar som är (1) kvalificerade för medlemskap i Lions, (2) för närvarande är medlemmar eller går med i samma klubb och (3) lever i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lagligt sätt.

För att bli med i familjemedlemskapsprogrammet måste klubbsekreteraren fylla i Certifieringsformulär för familjeenheter eller skicka in online.

Resurser:

LCI delar ut ett tygmärke för familjemedlemskap till klubbar som lägger till 10 eller fler familjemedlemmar vid klubbstarten.

Se Vanliga frågor.

Ta med barnen

Det nya Lejonungeprogrammet hjäper till att stödja familjevänliga klubbar. Programmet är utformat för att uppmuntra familjer att göra frivilliginsatser tillsammans och programmet ger barn under tolv år möjlighet att delta i hjälpinsatser.

Lejonungar är indelade i följande tre åldersgrupper:

  • Nivå I: 3 år och yngre
  • Nivå II: 4 - 7 år
  • Nivå III: 8 - 12 år

Lions aktivitetshandbok för familjebarnsprogrammet och Aktiviteter för familjebarnsprogrammet är fyllda med aktiviteter lämpliga för deras ålder. Klubbarna kan också beställa lejonungemärken för respektive åldersgrupp för att hjälpa dem att känna sig delaktiga i klubben och bli mer intresserade av att delta.

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting