Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Specialist för högskoleklubbar

print

Du som högskoleklubbsspecialist bidrar till distriktets framgångar genom utvecklande av högskoleklubbarna och ge fortlöpande stöd. Högskoleklubbsspecialisten tillsätts på distriktsnivå och uppmuntrar studenter och andra på högskolan till att få ny energi, inspirerar till fräscha tjänandeidéer och får Lions Clubs International att växa.

Ansvar

  • Övervaka högskoleklubbens utveckling under tre år,
  • Vara mentor för högskoleklubbar,
  • Leda lionmedlemmar i utökningsaktiviteter för högskoleklubben,
  • Samarbeta med viktiga distriktsledare och granska målen och uppmuntra till engagemang,
  • Genomföra åtgärdsplaner och PR-initiativ.

Specialistresurser för högskoleklubbar

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som bildar en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

Ytterligare resurser

För mer information, kontakta Membership Programs and New Clubs Marketing Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting