Specialist för högskoleklubbar

Du som högskoleklubbsspecialist bidrar till distriktets framgångar genom utvecklande av högskoleklubbarna och ge fortlöpande stöd. Högskoleklubbsspecialisten tillsätts på distriktsnivå och uppmuntrar studenter och andra på högskolan till att få ny energi, inspirerar till fräscha tjänandeidéer och får Lions Clubs International att växa.

Ansvar

Specialistresurser för högskoleklubbar

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som bildar en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

Ytterligare resurser

För mer information, kontakta Membership Programs and New Clubs Marketing Department.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting