Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Globala medlemsteamet


print

Översikt över det globala medlemsteamet:

logotypThe Globalt medlemsteam (GMT) ger en global struktur för medlemsutveckling som är kontinuerlig, fokuserad och integrerad. I samarbete med Global Leadership Team samarbetar GMT ömsesidigt med alla lionmedlemmar i organisationen till förmån och framgång för klubben.

Medlemmar i GMT och GLT samarbetar för att utöka medlemsantalet genom service och engagemang och stödjer även nuvarande lionledare och hittar framtida ledare. De två teamen arbetar parallellt och är kopplade och samordnade på internationell nivå av ett verkställande råd. GMT:s/GLT:s verkställande råd leds av LCI:s internationella president, medan internationella första och andra vicepresidenterna ger råd och vägledning till GMT respektive GLT. Både GMT och GLT stöds även av två internationella koordinatorer och en gemensam verksamhetskommitté, som består av ordförandena i den internationella styrelsens medlemsutvecklingskommitté, ledarskapskommitté och kommittén för distrikt- och klubbservice, samt ett team av områdesledare för respektive konstitutionellt område.

För mer  GMT-information, besök GMT:s resurscenter eller kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting