Globala medlemsteamet

Översikt över det globala medlemsteamet:

logotypGMT:s Globalt medlemsteam (GMT) ger en global struktur för medlemsutveckling som är kontinuerlig, fokuserad och integrerad. I samarbete med Global Leadership Team samarbetar GMT ömsesidigt med alla lionmedlemmar i organisationen till förmån och framgång för klubben.

Medlemmar i GMT och GLT samarbetar för att utveckla medlemmarna genom service och engagemang och även stödja nuvarande lionledare och hitta framtida ledare. De två teamen arbetar parallellt och är sammankopplade och samordnade på internationell nivå av ett verkställande råd. GMT:s/GLT:s verkställande råd leds av LCI:s internationella president med stöd av första och andra vicepresidenterna, som ger stöd, råd och vägledning till GMT och GLT. Både GMT och GLT stöds även av tre internationella koordinatorer och en gemensam verksamhetskommitté, som består av ordförandena i den internationella styrelsens medlemsutvecklingskommitté, ledarskapskommitté och kommittén för distrikt- och klubbservice, samt ett team av områdesledare för respektive konstitutionellt område.

För mer GMT-information, besök GMT:s resurscenter eller kontakta oss.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting