Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

GMT-specialister


print

GMT-koordinatorer för multipeldistrikt och distrikt utvecklar två team med lionmedlemmar som blir teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning och teamet för klubbframgångar baserat på identifierade behov.

Dessa två team utses på tre år.  Multipeldistriktsteamen tillsätts av guvernörsrådet i samråd med GMT multipeldistriktskoordinatorn och GMT områdesledaren. Distriktsteamen tillsätts av DG-teamet i samråd med GMT multipeldistriktskoordinatorn och GMT distriktskoordinatorn.

Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning

Ansvarsområden:

• Identifierar möjligheter att bygga nya klubbar.

• Uppmuntrar till kontakt med nya medlemmar.

 

Exempel på specialister i teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning:

Specialist för högskoleklubbar

Specialist för nyklubbildning

Specialist för familje- och kvinnligt medlemskap 

Specialist för klubbar med specialintresse

Specialist för unga vuxna medlemmar


Teamet för klubbframgångar

Ansvarsområden:

• Fokuserar på att engagera lionmedlemmar i samhällsserviceprojekt och identifierar nya servicemöjligheter,

• Främjar nöjda medlemmar.

• Främjar väl fungerande klubbar som behåller och engagerar medlemmar, samt hjälper till att återuppbygga klubbar med problem.

Exempel på specialister i teamet för klubbframgångar:

• Samhällsservicespecialist,

• Medlems-/nöjda medlemmar-specialist,

• Mentorspecialist,

• Publikationsspecialist,

• Återuppbyggnadsspecialist,

• Servicerapporteringsspecialist,

• Teknikspecialist.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting