Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Det globala medlemsteamet  >  GMT Specialists  >  GMT-specialister

GMT-specialister

GMT-koordinatorer för multipeldistrikt och distrikt utvecklar två team med tre till fyra lionmedlemmar vardera som blir Teamet för medlemstillväxt och bildande av nya klubbar och Teamet för klubbframgångar baserat på identifierade behov.

Dessa två team utses på tre år.  Multipeldistriktsteam tillsätts av guvernörsrådet i samråd med GMT:s MD-koordinator och GMT:s områdesledare. Distriktsteam tillsätts av DG-teamet i samråd med GMT:s MD-koordinator och GMT:s distriktskoordinator.

Teamet för medlemstillväxt och bildande av nya klubbar

Ansvarsområden:

• Identifierar möjligheter att bygga nya klubbar,

• Uppmuntrar till kontakt med nya medlemmar, 

 

Exempel på teamspecialister för medlemstillväxt och bildande av nya klubbar:

Specialist för högskoleklubbar,

Specialist för bildande av nya klubbar,

Familj- och kvinnospecialist, 

Specialintressespecialist i klubb,

Unga vuxnaspecialist.


Teamet för klubbframgångar

Ansvarsområden:

• Fokusera på att engagera lionmedlemmar i samhällsserviceprojekt och identifierar nya servicemöjligheter,

• Främja rapportering av serviceaktiviteter,

• Främja nöjda medlemmarna.

• Främjar väl fungerande klubbar som behåller och engagerar medlemmar, samt hjälper till att återuppbygga klubbar med problem.

 

Exempel på teamspecialister för klubbframgångar:

• Samhällsservicespecialist,

• Medlems-/nöjda medlemmar-specialist,

• Mentorspecialist,

• Publikationsspecialist,

• Återuppbyggnadsspecialist,

• Servicerapporteringsspecialist,

• Teknikspecialist.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting