Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Det globala medlemsteamet  >  GMT Specialists  >  Ordförande för familjer och kvinnor  >  Familje- och kvinnospecialister

Familje- och kvinnospecialister

Familje- och kvinnospecialister är medlemmar i GMT för ett distrikt eller multipeldistrikt. Dessa specialister innehar sin post under tre år för att övervaka tillväxt och deltagande bland familjemedlemmar och kvinnliga medlemmar i distriktet eller multipeldistriktet,

Ansvar

Resurser för familje- och kvinnospecialister

Lions symposieprogram om familjer och kvinnor

Under det att fokuseringen på familjevänliga klubbar och på kvinnor fortsätter är det viktigt att klubbarna genomför hjälpinsatser som skapar intresse bland familjer och kvinnor. Ett utmärkt sätt att finna angelägna behov är att genomföra ett symposium om familjer och kvinnor. Det finns fyra syften med Lions symposium om familjer och kvinnor:

  1. Finna nya hjälpprojekt som är av intresse för familjer och kvinnor.
  2. Finna potentiella nya medlemmar.
  3. Marknadsföra Lions på hemorten.
  4. Bilda nya klubbar/klubbfilialer och därefter genomföra nya projekt som det finns behov av.

För information och ansöka, ladda ner Symposieplaneringshandboken för familjer och kvinnor.

Regionala seminarieprogram för kvinnor

Att öka antalet kvinnliga medlemmar är en viktigt del i arbetet med att öka det övergripande antalet medlemmar i Lions samt för att tillgodose de växande utmaningarna i en värld som behöver Lions mer än någonsin. För att hjälpa Lions lokalt ger Lions Clubs International anslag till en liten grupp lionmedlemmar för att:

  1. Utforska faktorer kring rekrytering och behållande av kvinnliga medlemmar i deras specifika del av världen.
  2. Ta fram strategier för att öka antalet kvinnor i lionklubbarna.
  3. Sammanställa handlingsplaner som kan användas i deras distrikt och multipeldistrikt. 

För information och ansöka, ladda ner Lions regionala symposieplaneringshandbok för familjer och kvinnor.

Programmaterial

Ytterligare resurser

För mer information och för att skicka in familje- och kvinnorelaterade framgångsartiklar och -projekt, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting