Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Specialist för högskoleklubbar


print

Du som högskoleklubbsspecialist bidrar till distriktets framgångar genom utvecklande av högskoleklubbarna och ge fortlöpande stöd. Specialister för högskoleklubbar tillsätts på distrikts- och multipeldistriktsnivå och uppmuntrar studenter och andra på högskolorna till att bidra med ny energi, inspirera till fräscha idéer och ge lionklubbarna fler hjälpande händer.

Ansvar

  • Övervaka högskoleklubbens utveckling under tre år,
  • Vara mentor för högskoleklubbar,
  • Leda lionmedlemmar i utökningsaktiviteter för högskoleklubben,
  • Samarbeta med viktiga distriktsledare och granska målen och uppmuntra till engagemang,
  • Genomföra åtgärdsplaner och PR-initiativ.

Specialistresurser för högskoleklubbar

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som bildar en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

Ytterligare resurser

  • Lions utbildningscenter erbjuder utbildningskurser online för ledarutveckling.
  • PR-verktyg ger ett flertal värdefulla verktyg för medlemskommunikation och information.
  • Pressrummet innehåller viktiga och aktuella nyheter från internationella huvudkontoret.

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting