Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Det globala medlemsteamet  >  GMT Specialists  >  Specialist för högskoleklubbar

Specialist för högskoleklubbar

Du som högskoleklubbsspecialist bidrar till distriktets framgångar genom utvecklande av högskoleklubbarna och ge fortlöpande stöd. Specialister för högskoleklubbar tillsätts på distrikts- och multipeldistriktsnivå och uppmuntrar studenter och andra på högskolorna till att bidra med ny energi, inspirera till fräscha idéer och ge lionklubbarna fler hjälpande händer.

Ansvar

Specialistresurser för högskoleklubbar

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som bildar en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

Ytterligare resurser

För mer information, kontakta Membership and New Club Programs Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting