Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

GMT-struktur


print

GMT-struktur

Det globala medlemsteamet består av lionledare utnämnda att tjäna specifika konstitutionella eller geografiska områden. GMT-utnämningar är på tre år för att medge en ordentlig analys av områdets behov samt utveckling och införande av strategiska planer. Alla GMT-ledare granskas varje år och utnämningen bekräftas eller upphör baserat på prestationer.

GMT:s organisationsschema

GMT:s organisationsschema

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting