Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Medlemskap och nya klubbar  >  Det globala medlemsteamet  >  GMT-struktur

GMT-struktur

GMT-struktur

Det globala medlemsteamet består av lionledare utnämnda att tjäna specifika konstitutionella eller geografiska områden. GMT-utnämningar är på tre år för att medge en ordentlig analys av områdets behov samt utveckling och införande av strategiska planer. Alla GMT-ledare granskas varje år och utnämningen bekräftas eller upphör baserat på prestationer.

GMT:s organisationsschema

GMT:s organisationsschema


© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting