Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Ansökningar och resurser för zonordförande


print

Ansökningar och resurser till presidentens utmärkelse till zonordförande

Nedan finner du de program och resurser som kan hjälpa dig att kvalificera till presidentens utmärkelse till zonordförande.  Ytterligare information finns under följande länkar:

Kvartal 1:  1 juli 2013 till 30 september 2013. Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2013

 1. Utveckla en plan - En plan är nyckeln till framgång och en av de viktigaste delarna i planen är att sätta mål. Tala med din distriktsguvernör för vägledning och idéer!
 2. Genomför ett framgångsrikt möte med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöte) där representanter från 75% av klubbarna är närvarande samt din GMT och/eller GLT koordinator. För mer information om effektiv mötesledning, besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Ta även hjälp av Handboken för zonordförande. Exempel på dagordning finns på sidorna 5 och 6. Var noga med att din dagordning intresserar dina klubbar, och uppmuntrar till deltagande, genom att personligen kontakta klubbtjänstemännen i förväg. Bjud in distriktets GMT- eller GLT-koordinator. Fyll i rapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera dina aktiviteter.
 3. Främja Klubbens excellensprocess (CEP) och Klubbens excellensutmärkelse bland alla klubbar. Detta kan göras via telefon, personliga besök, under zonmöten eller via e-post.
 4. En eller fler klubbar inleder CEP genom att genomföra enkäten Hur utvärderar du din klubb? eller Bedömningen av samhällsbehov.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 1


Kvartal 2: 1 oktober 2013 - 31 december 2013. Sista ansökningsdatum: 31 januari 2014

 1. Genomför ett framgångsrikt möte med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöte) där representanter från 75% av klubbarna är närvarande samt din GMT och/eller GLT koordinator. (Såvida inte din GMT och GLT koordinator har närvarat vid ett tidigare zonmöte). För mer information om effektiv mötesledning, besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Ta även hjälp av Handboken för zonordförande.  Exempel på dagordning finns på sidorna 5 och 6. Bjud in distriktets GMT- eller GLT-koordinator. Fyll i rapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera dina aktiviteter.
 2. Se till att en eller flera klubbar genomför Klubbens excellensprocess (såvida inte alla klubbar i zonen redan har genomfört processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 3. Följ upp planen som du fastställde för det första kvartalet och rapportera de åtgärder som har vidtagits för att stärka klubbarna under det andra kvartalet. För att få idéer, gå till Uppnå resultat, i Lions utbildningscenter. Gå till Stärka medlemmarna eller Leda en klubb för att få förslag på hur du kan förbättra klubbupplevelsen.
 4. Säkerställ att 50% eller fler av klubbarna i din zon har en medlemstillväxt eller att en ny klubb chartras i zonen. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i zonen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 5. Se till att alla klubbar har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter genom att granska Bedömningen av klubbstatus för ditt distrikt. Kontakta personligen alla klubbar som har har en utestående skuld.
 6. Besök alla klubbar i din zon minst en gång under det första eller det andra kvartalet. Rapportera klubbarnas styrkor och utmaningar till distriktsguvernören. Informera klubbtjänstemän om program och tjänster som kan vara till deras hjälp eller fördel. Besök Leda en klubb för idéer.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 2


Kvartal 3: 1 januari 2014 - 31 mars 2014. Sista ansökningsdatum: 30 april 2014

 1. Genomför ett framgångsrikt möte med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöte) där representanter från 75% av klubbarna är närvarande samt din GMT och/eller GLT koordinator. (Såvida inte din GMT och GLT koordinator har närvarat vid ett tidigare zonmöte). För mer information om effektiv mötesledning, besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Ta även hjälp av Handboken för zonordförande.  Exempel på dagordning finns på sidorna 5 och 6. Var noga med att din dagordning intresserar dina klubbar, och uppmuntrar till deltagande, genom att personligen kontakta klubbtjänstemännen i förväg. Bjud in distriktets GMT- eller GLT-koordinator. Fyll i rapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera dina aktiviteter.
 2. Se till att en eller flera klubbar påbörjar Klubbens excellensprocess (såvida inte alla klubbar i zonen redan har genomfört processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 3. Följ upp planen som du fastställde för det första kvartalet och rapportera de åtgärder som har vidtagits för att stärka klubbarna under det tredje kvartalet. För att få idéer, gå till Uppnå resultat, i Lions utbildningscenter. Gå till Stärka medlemmarna eller Leda en klubb för att få förslag på hur du kan förbättra klubbupplevelsen.
 4. Säkerställ att 50% eller fler av klubbarna i din zon har en medlemstillväxt eller att en ny klubb chartras i zonen. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i zonen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 5. Uppmuntra till deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 3


Kvartal 4: 1 april 2014 - 30 juni 2014. Sista ansökningsdatum: 31 juli 2014

 1. Se till att en eller flera klubbar genomför Klubbens excellensprocess (såvida inte alla klubbar i zonen redan har genomfört processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 2. Se till att 50 % av klubbarna i zonen erhåller Klubbens excellensutmärkelse.
 3. Säkerställ att 50% eller fler av klubbarna i din zon har en medlemstillväxt eller att en ny klubb chartras i zonen. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i zonen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 4. Säkerställ att de positiva insatserna fortsätter genom att dela med dig av din kunskap, zonens status, framtida handlingsplaner och specifika utmaningar till din efterträdare. För att få idéer om hur du blir en mentor, läs om Lions mentorprogram.
 5. Avsluta verksamhetsåret med minst 4 klubbar zonen. Alla klubbar måste ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. Kontrollera deras status varje månad via Bedömningen av klubbstatus
 6. Besök alla klubbar i din zon minst två gånger under verksamhetsåret. Rapportera klubbarnas styrkor och utmaningar till distriktsguvernören. Informera klubbtjänstemän om program och tjänster som kan vara till deras hjälp eller fördel. Besök Leda en klubb för idéer.
 7. Uppmuntra till deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 4


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting