Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Zon- och regionordförandecenter


print

Zon- och regionordförandecenter

Zon- och regionordförandecenter gör det lätt att få tillgång till information som är relevant för zon- och regionordförande. Följande resurser finns:

Meddelande om presidentens speciella utmärkelser!

Zon- och regionordförande har möjlighet att få presidentens speciella kvartalsvisa utmärkelser som erkännande för deras roll som viktig medlem i DG-teamet!

Klicka här för att få information, sista datum och ansökningsformulär!

Material

  • Zonordförandehandbok – Denna användbara handledning beskriver zonordförandens roll och ansvarsområden, ger exempel på en mötesagenda och annan relevant information som hjälp till att leda zonen.
  • Regionordförandehandbok – Denna användbara handledning beskriver regionordförandens roll och ansvarsområden samt ger information som hjälp till att leda regionen.
  • Zonordförandeutbildning – Zonordförandes utbildning online består av ett oberoende studieavsnitt som fokuserar på ansvarsområden, problem och resurser för posten som zonordförande. Zonordförande uppmuntras att kontakta sin GLT distriktskoordinator för att få information om fler instruktörsledda utbildningsseminarier för denna post.
  • Excellensutmärkelser – Denna utmärkelse är baserad på nyckelområdena för framgång – service, medlemstillväxt, kommunikation och klubbledning – och är mer än en nål. Den är vägen till framgång för våra klubbar.

Få tillgång till information om klubbar i zonen eller regionen

När väl zoner och regioner (om tillämpligt) har skapats och zon- och regionordförande har utsetts av distriktsguvernören får zon- och regionordförande instruktioner om hur de ska få tillgång till klubbmedlemsstatistk, granska aktivitetsrapporter och rapportera viktiga projekt.

För mer information besök MyLCI

Nyttiga verktyg för utveckling av klubbar

  • Certified Guiding Lion-programmet – Den här nyligen reviderade kursen hjälper zon- eller regionordförande att utveckla en strategi för att hjälpa nya och befintliga klubbar och ge dem kännedom om det senaste materialet för klubbframgångar. Man rekommenderar att alla zon- och regionordförande går den här kursen.
  • Lions mentorprogram – Alla zon- eller regionordförande är mentorer. Lions mentorprogram hjälper dessa nyckelledare att påverka de medlemmar de leder på ett positivt sätt.
  • Lions utbildningscenter – Denna onlineresurs har kurser om ledarskap, att leda andra, att nå framgång och kommunikation.
  • Globala medlemsteamets (GMT) och globala ledarskapsteamets (GLT) initiativ – Medlemmar i GMT och GLT på distrikts- och multipeldistriktsnivå kan ge information och assistans till klubbarna inom områden som medlemstillväxt och ledarutveckling. Man rekommenderar att medlemmar och team inbjuds till distriktsguvernörens rådgivande kommittés möten.

För mer information

För vidare hjälp, kontakta District and Club Administration Division.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting