Zon- och regionordförandecenter

Zon- och regionordförandecenter

Zon- och regionordförandecenter gör det lätt att få tillgång till information som är relevant för zon- och regionordförande. Följande resurser finns:

Meddelande om presidentens speciella utmärkelser!

Zon- och regionordförande har möjlighet att få presidentens speciella kvartalsvisa utmärkelser som erkännande för deras roll som viktig medlem i DG-teamet!

Klicka här för att få information, sista datum och ansökningsformulär!

Material

Få tillgång till information om klubbar i zonen eller regionen

När väl zoner och regioner (om tillämpligt) har skapats och zon- och regionordförande har utsetts av distriktsguvernören får zon- och regionordförande instruktioner om hur de ska få tillgång till klubbmedlemsstatistk, granska aktivitetsrapporter och rapportera viktiga projekt.

För mer information besök MyLCI

Nyttiga verktyg för utveckling av klubbar

För mer information

För vidare hjälp, kontakta District and Club Administration Division.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting