Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Ansökningar och resurser för regionutmärkelser


print

Resurser och ansökningar till presidentens utmärkelse till regionordförande

Nedan finner du de program och resurser som kan hjälpa dig att kvalificera till presidentens utmärkelse till regionordförande. Ytterligare information finns under följande länkar:

Kvartal 1: 1 juli, 2013 till 30 september, 2013. Sista ansökningsdatum: 31 oktober 2013

 1. Utveckla en plan - En plan är nyckeln till framgång och en av de viktigaste delarna i planen är att sätta mål. Tala med din distriktsguvernör för vägledning och idéer!
 2. Säkerställ att dina zonordförande genomför framgångsrika möten med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöten) där minst 50 % av zonmötena i regionen har representanter från 75 % av klubbarna i zonen samt att GMT och/eller GLT koordinatorn deltar. För mer information om effektiv mötesledning besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Handboken för zonordförande tillhandahåller flera dagordningsförslag på sidan 5 och 6. Uppmuntra zonordförande att bjuda in distriktets GMT eller GLT koordinatorer och se till att zonordföranden fyller i mötesrapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera om aktiviteter.
 3. Främja Klubbens excellensprocess (CEP) och Klubbens Excellensutmärkelser bland alla klubbarna och säkerställ att även zonordförande i regionen främjar dessa program. Detta kan göras via telefon, personliga besök, under zonmöten eller via e-post.
 4. Se till att två klubbar inleder CEP genom att genomföra enkäten Hur utvärderar du din klubb eller Bedömningen av samhällsbehov

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 1Kvartal 2: 1 oktober, 2013 - 31 december, 2013. Sista ansökningsdatum: 31 januari, 2014

 1. Säkerställ att dina zonordförande genomför framgångsrika möten med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöten) där minst 50 % av zonmötena i regionen har representanter från 75 % av klubbarna i zonen samt att GMT och/eller GLT koordinatorn deltar (såvida inte GMT och GLT koordinatorn redan har närvarat vid ett zonmöte). För mer information om effektiv mötesledning besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Handboken för zonordförande tillhandahåller dagordningsförslag på sidan 5 och 6. Uppmuntra zonordförande att bjuda in distriktets GMT eller GLT koordinatorer och att de fyller i mötesrapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera om aktiviteter.
 2. Se till att två eller fler klubbar i regionen genomför Klubbens excellensprocess (såvida inte alla klubbar i zonen redan har genomfört processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 3. Följ upp planen som du fastställde för det första kvartalet och rapportera de åtgärder som har vidtagits för att stärka klubbarna under det andra kvartalet. För att få idéer, gå till Uppnå resultat, i Lions utbildningscenter. För att få förslag på hur du kan förbättra klubbupplevelsen gå till Stärka medlemmarna eller Klubbverksamhet.
 4. Säkerställ att 50 % eller mer av klubbarna i din region har en medlemstillväxt eller att en ny klubb chartras i regionen per den 31 december, 2013. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i regionen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 5. Se till att alla klubbar har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter genom att granska Bedömningen av klubbstatus för ditt distrikt. Kontakta personligen alla klubbar som har en utestående skuld.
 6. Besök minst ett ordinarie klubbmöte i varje klubb i din region under verksamhetsårets första 6 månader. Rapportera klubbarnas styrkor och utmaningar till distriktsguvernören. Informera klubbtjänstemän om program och tjänster som kan vara till deras hjälp eller fördel. Besök Klubbverksamhet för idéer.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 2


Kvartal 3: 1 januari, 2014 - 31 mars, 2014. Sista ansökningsdatum: 30 april, 2014

 1. Säkerställ att dina zonordförande genomför framgångsrika möten med distriktsguvernörens rådgivande kommitté (zonmöten) där minst 50 % av zonmötena i regionen har representanter från 75 % av klubbarna i zonen samt att GMT och/eller GLT koordinatorn deltar (såvida inte GMT och GLT koordinatorn redan har närvarat vid ett zonmöte). För mer information om effektiv mötesledning besök Lions Utbildningscenter och gå till "Uppnå resultat" för att genomföra en kurs om mötesledning med mera. Handboken för zonordförande tillhandahåller flera dagordningsförslag på sidan 5 och 6. Uppmuntra zonordförande att bjuda in distriktets GMT eller GLT koordinatorer och att de fyller i mötesrapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté för att rapportera om aktiviteter.
 2. Se till att minst två klubbar inleder Klubbens excellensprocess under detta kvartal (såvida inte alla klubbar i zonen redan har inlett processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 3. Följ upp planen som du fastställde för det första kvartalet och rapportera de åtgärder som har vidtagits för att stärka klubbarna under det tredje kvartalet. För att få idéer, gå till Uppnå resultat, i Lions utbildningscenter. Gå till Stärka medlemmarna eller Klubbverksamhet för att få förslag på hur du kan förbättra klubbupplevelsen.
 4. Säkerställ att 50 % av klubbarna i regionen har ökat antalet medlemmar per den 31 mars 2014 eller att två nya klubbar har chartrats i regionen under detta verksamhetsår fram till och med den 31 mars 2014. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i regionen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 5. Uppmuntra till deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 3


Kvartal 4: 1 april, 2014 - 30 juni, 2014, Sista ansökningsdatum: 31 juli, 2014

 1. Se till att minst två klubbar genomför Klubbens excellensprocess under detta kvartal (såvida inte alla klubbar i zonen redan har genomfört processen). Nya klubbar måste inte delta, men Certified Guiding Lion bör känna till programmet.
 2. Se till att 50 % av klubbarna i regionen kvalificerar för Klubbens excellensutmärkelse.
 3. Säkerställ att 50 % eller mer av klubbarna i din region har en medlemstillväxt eller att två nya klubbar chartras i din region. För att uppnå detta, uppmuntra klubbarna att delta i en rekryteringsaktivitet eller ett rekryteringsprogram. För fler idéer om medlemsrekrytering gå till Inbjuda medlemmar. Om en klubb i regionen läggs ner måste klubben reorganiseras eller ersättas av en ny klubb för att du ska kvalificera.
 4. Säkerställ att de positiva insatserna fortsätter genom att dela med dig av din kunskap, regionens status, framtida handlingsplaner och specifika utmaningar till din efterträdare. För att få idéer om hur du blir en mentor, läs om Lions mentorprogram.
 5. Avsluta verksamhetsåret med minst 4 klubbar i varje zon som har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. Kontrollera deras status varje månad via Bedömningen av klubbstatus.
 6. Besök minst två ordinarie klubbmöten i varje klubb i regionen under verksamhetsåret. Rapportera klubbarnas styrkor och utmaningar till distriktsguvernören. Informera klubbtjänstemän om program och tjänster som kan vara till deras hjälp eller fördel. Besök Klubbverksamhet för idéer.
 7. Uppmuntra till deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongressen.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN FÖR KVARTAL 4


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting