Presidentens kvartalsvisa utmärkelser

Klicka här för att visa vinnarna

Region

Zone

Tillkännagivande av presidentens kvartalsvisa utmärkelse till zon- och regionordförande!

Uppnå din dröm om ett framgångsrikt år som zon- eller regionordförande betyder att du måste uppfylla många olika roller som en distriktsledare. En effektiv ordförande håller klubbarna informerade om de senaste medlemsstrategierna, uppmuntrar till deltagande i distriktsaktiviteter, använder sig av stödet och deltar i GMT och GLT koordinatorernas insatser samt motiverar klubbarna på ett positivt sätt att sträva efter Klubbens excellensutmärkelse.  Men hur kommer jag igång?

Låt presidentens speciella utmärkelse till zon- och regionordförande vara din plan för framgång! Under verksamhetsåret 2013 - 2014 har zon- och regionordförande en möjlighet att få en speciell presidentnål varje kvartal som särskilda krav för kvartalet har uppfyllts. Du kommer att erhålla en 1-stjärnig utmärkelse om du uppnår kriterierna för ett kvartal, en 2-stjärnig utmärkelse om du uppnår kriterierna för två kvartal, en 3-stjärnig utmärkelse om du uppnår kriterierna för tre kvartal och en 4-stjärnig utmärkelse om du uppnår kriterierna för alla fyra kvartalen.  En ansökan krävs för varje kvartal och kriterierna baseras på aktiviteter som är viktiga och unika för varje kvartal.

Zon- och regionordförande som uppnår 4-stjärnig status får också den prestigefyllda internationella ledarutmärkelsen. Denna unika medalj överlämnas av den internationella presidenten till lionmedlemmar som har gjort betydande ledarinsatser.

Du får också särskilda kvartalsvisa kommunikationer och stöd till hjälp att nå dina mål och inspirera anda att följa sina drömmar.

För att kvalificera och erhålla korrespondens är det viktigt att du har inregistrerats via MyLCI eller via en ansökan från din distriktsguvernör till Lions Clubs International. Du måste även ha en aktiv e-postadress för att erhålla korrespondens.

Ansökningarna är skrivbara dokument som kan laddas ner, fyllas i och sedan vidarebefordras till din distriktsguvernör. För att intyga att kriterierna har uppnåtts måste distriktsguvernören underteckna varje ansökan, eller skicka in den via sin inregistrerade e-postadress.  Utmärkelserna kommer att skickas till den distriktsguvernör som innehar posten när utmärkelserna skickas ut.

Utmärkelsekalender och sista datum:

Kvartal 1: (1 juli, 2013 - 30 september, 2013) ansökan måste ankomma senast den 31 oktober, 2013.

VIKTIGT: Vänligen notera att vissa area forum genomförs innan det sista datumet för det första kvartalet. För att få erkänsla under ett områdesforum måste din ansökan ankomma enligt nedan: I övrigt gäller den 31 oktober som sista datum.

Forum Sista datum Forum Sista datum
ANZI 23 augusti 2013 EUROPA 28 oktober 2013
USA/Kanada 5 september 2013 ISAAME 31 oktober 2013
OSEAL 15 oktober 2013 FOLAC 31 oktober 2013


Kvartal 2
: (1 oktober, 2013 - 31 december, 2013) ansökan måste ankomma senast den 30 januari, 2014.

Kvartal 3: (1 januari, 2014 - 31 mars, 2014) ansökan måste ankomma senast den 30 april, 2014.

Kvartal 4: (1 april, 2014 – 30 juni, 2014) ansökan måste ankomma senast 31 juli 2014

Mer information finns på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org Skriv bara  ”Zon- och regionordförandes utmärkelser” i sökrutan eller e-posta English Language Department på EnglishLanguage@lionsclubs.org.

Resurser till presidentens utmärkelseprogram till zonordförande Resurser till presidentens utmärkelseprogram till regionordförande
Visa information om zonutmärkelse Visa information om regionutmärkelse
Visa zonlänkar Visa regionlänkar
Ansökan om utmärkelse till zonordförande Ansökan om utmärkelse till regionordförande
Ansökan kvartal 1 Ansökan kvartal 1
Ansökan kvartal 2 Ansökan kvartal 2
Ansökan kvartal 3 Ansökan kvartal 3
Ansökan kvartal 4 Ansökan kvartal 4

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting