Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Zon- och regionutmärkelser


print

Presidentens speciella kvartalsutmärkelse till zon- och regionordförande!

Ett framgångsrikt år som zon- eller regionordförande betyder att du måste uppfylla många olika roller som en distriktsledare. En effektiv ordförande håller klubbarna informerade om de senaste medlemsstrategierna, uppmuntrar till deltagande i distriktsaktiviteter, använder sig av stödet och bidrar till GMT- och GLT-koordinatorernas insatser samt motiverar klubbarna på ett positivt sätt att sträva efter Klubbens excellensutmärkelse. Men hur kommer jag igång?

Verksamhetsåret 2015 - 2016

Zonutmärkelser
Regionutmärkelser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting