Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leda ett distrikt


print

VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt

Vi gör det själva

Lionmedlemmar gör det som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Oavsett om man arbetar med att stärka medlemskåren – eller ansöker om ett PR-anslag för att främja projekt – har man tillgång till följande resurser för att leda distriktet.

  • Tillgång till Distriktsresurscenter för att ladda ner vanligen använda distriktsformulär, publikationer och information.
  • Ansöka om anslag som kan användas för att främja distriktsprojekt.
  • Få den ekonomiska information ni behöver för att hantera distriktets medel.
  • Rapportera ert serviceprojekt på MyLCI för att dela dess globala effekt.

För mer information

Kontakta District and Club Administration Division:
630 571 5466, ankn. 6828
E-post:
districtadministration@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting