Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Leda ett distrikt  >  Leda ett distrikt

Leda ett distrikt

VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt

Vi gör det själva

Lionmedlemmar gör det som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Oavsett om man arbetar med att stärka medlemskåren – eller ansöker om ett PR-anslag för att främja projekt – har man tillgång till följande resurser för att leda distriktet.

För mer information

Kontakta District and Club Administration Division:
630 571 5466, ankn. 6828
E-post:
districtadministration@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Hur kan jag...

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting