Leda ett distrikt

Vi gör det själva

Lionmedlemmar gör det som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Oavsett om man arbetar med att stärka medlemskåren – eller ansöker om ett PR-anslag för att främja projekt – har man tillgång till följande resurser för att leda distriktet.

För mer information

Kontakta District and Club Administration Division:
630 571 5466, ankn. 6828
E-post:
districtadministration@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting