Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Matchande anslag för PR-program


print

Matchande anslag för PR-program

Under budgetåret kan en distriktsguvernör skicka in en begäran att hans/hennes främsta projekt publiceras (medium eller bästa exponering), med hjälp av ett matchande anslag för PR-program (upp till USD 1 750 per år).

Programmet PR-matchande anslag ska hjälpa distrikten med deras externa kommunikationsprogram. Programmet har speciellt tagits fram för att hjälpa till att främja program och aktiviteter på de orter som ingår i distrikten. Inom detta program kan distriktet ansöka om ett anslag på upp till 1 750 USD från Lions Clubs International att användas till marknadsföring. Detta anslag måste sedan matchas med ett lika stort eller större belopp från distriktet.

Anslagskriterier

Det föreslagna PR-programmet, oavsett till marknadsföring eller annonser, måste ha effekt i hela samhället. Ansökan måste skickas in av distriktsguvernören. Ansökningar från individuella klubbar accepteras inte.

Medel kommer inte att utbetalas till program som tränar eller tillhandahåller material till klubbar och/eller distriktets PR-ordförande. Inga ansökningar som avser material eller kommunikation att användas inom organisationen kommer att övervägas. Exempel: Endast divisionerna vid det internationella huvudkontoret kan producera videor som beskriver organisationens program för medlemmarna.

Ytterligare villkor

  • Distrikt som fick ett anslag under föregående verksamhetsåret får inte ansöka om ett anslag förrän 1 januari under nuvarande verksamhetsår.
  • Distrikt kan ansöka och får bara skicka in en ansökan under ett givet budgetår. 
  • USA och territorier MÅSTE FYLLA I ETT W-9-FORMULÄR och/eller uppge ett identitetsnummer för arbetsgivare (EIN) och IRC-kod.

Exempel på hur anslaget kan användas

Följande är exempel på hur anslaget kan användas:

  • Annonser i lokala tidningar som antingen främjar lokala lionaktiviteter eller tackar samhället för dess stöd,
  • Annonser i lokala tidningar som antingen främjar Lions i allmänhet, eller är avsedda för rekrytering,
  • Annonser på affischtavlor,
  • Inhyrning av en professionell fotograf för att ta bilder på ett lionprogram eller en aktivitet (bilderna måste skickas med pressmeddelanden till lokala tidningar),
  • Användande av lokal marknadsföringsbyrå på konsultbasis för att marknadsföra lokala aktiviteter.

Om en utomstående PR-byrå, reklamfirma eller liknande företag används för att genomföra planen får ingen lionmedlem inneha något intresse i sådant företag under processen att utse det företag som skall användas.

Mottagare av anslag måste fylla i, skriva under och skicka in en slutrapport som redovisar resultaten av programmet, till exempel antal människor som har nåtts, tidningsurklipp samt band och/eller video på omnämnande i radio och TV. Distrikt som under tidigare år har ansökt om anslag, men som inte har skickat in en slutrapport, kan inte ansöka.

Så här ansöker man

Fyll i online Ansökan om matchande anslag för PR-program, eller ladda ner ansökan som ett Word-dokument.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting