Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Leda ett distrikt  >  Anslag  >  Anslagsprogram för PR

Anslagsprogram för PR

Anslagsprogram för PR
För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett underdistrikt till ett multipeldistrikt

Starka program som märks i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslagsprogram för att främja multipel-/enkeldistrikts övergripande program delas ut enligt principen Först till kvarn (totala programbudgeten är USD 400 000) för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipel- eller enkeldistrikt öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

Chefen på PR-divisionen vid Lions Clubs International kommer att granska ansökningarna och ge det slutliga godkännandet.

Anslagskriterier

Programmet måste påverka hela multipeldistriktet eller enkeldistriktet. Det är till fördel om programmet kommer att genomföras av en hög procentandel av klubbarna i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.

Anslag kan bara ges för annonsering med användning av material från LCI eller lokalt framtaget material som godkänts av LCI.

Ytterligare villkor

Så här ansöker man

För att ansöka om ett anslag, fyll i ansökan för PR-anslagsprogram i multipeldistrikt och enkeldistrikt.

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting