E-distriktshus

Skapa en webbplats gratis för distriktet eller multipeldistriktet

Om du söker efter ett enkelt och gratis sätt att skapa en webbplats för ert distrikt eller multipeldistrikt är e-klubbhuset för dig!

Lions Clubs International är stolt över att med denna resurs kunna hjälpa liondistrikt runtom i världen att skapa en användarvänlig webbplats med ett professionellt utseende. Designen med tomma fält som även den som knappt vet något om Internet klarar av att fylla i gör att ni med e-klubbhuset kan:

Du kan välja mellan två förbestämda mallar som båda använder Lions Clubs Internationals varumärken. Båda mallarna innehåller länkar till information på Lions Clubs Internationals webbplats, till exempel Lions nyhetsnätverk och Lions utbildningscenter.

e-distriktshusets funktioner

Alla e-distriktshus har:

Nyhet: Avsnitt bara för medlemmar

Ett nytt avsnitt enbart för medlemmar finns nu upplagt. Det här nya avsnittet ger era medlemmar möjlighet att kommunicera ut viktiga nyheter, uppmuntra till deltagande i möten och ge erkännanden till era medlemmar.

Kom igång redan i dag

Skicka redan i dag in en ansökan om att skapa en webbplats för ert distrikt.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting