Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Målbeskrivningsformulär


print


Planritning för en starkare klubb Målbeskrivningsformulär

För att maximera era framgångar ska er Planritning för en starkare klubb vara baserad på strategiska mål som etablerats med åsikter från klubbens medlemmar. Se till att er klubbs mål är SMARTA:

SPECIFIKA

Ett specifikt mål har mycket större chans att uppnås än ett allmänt mål.

Du kommer att ha bättre fokus om era syften är klara.

MÄTBARA

När ni mäter era framsteg håller ni rätt kutrs, uppfyller era måldatum och blir upprymda av era framgångar som sporrar er till de fortsatta insatser som krävs för att nå era mål.

Om ni inte kan mäta det kan ni inte klara det.

ANGRIPBARA

Se till att ni har lite kontroll över hur ni uppfyller ert mål. OM ni inte kan göra något kommer ni inte att lyckas.

REALISTISKA

Mål ska vara utmanande men inte så mycket att ni inte kan uppnå dem.

TIDSBUNDNA

Sätt upp en tidsram för målet: nästa vecka, om tre månader, till slutet av året, till 2017.

Att sätta upp en slutpunkt för ert mål ger en målbild att fokusera på.

Skriv ner de mål som klubben ska sikta mot för att öka deras värde för hemorten och klubbens medlemmar på följande Målbeskrivningsformulär (använd vid behov fler sidor). Kom ihåg att delta i det spännande firandet av Lions Clubs Internationals hundraårsjubileum genom att ta med mål som ska uppnås till 2017.

KLUBBNAMN: DISTRIKT:
INSKICKAD AV: DATUM: 02-14-2016
Klubbens mål:
Mål som ska uppnås till hundraårsjubileet år 2017:

Ange denna säkerhetskod nedan:  
Koden måste anges för att skicka in det här formuläret ->

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting