Nyckelmeddelanden och frågor

Nyckelmeddelanden

Vid samtal med media och andra på hemorten om er lionklubb och Lions Clubs International är det bra att veta vilka meddelanden ni vill få fram. Läs igenom nedanstående nyckelmeddelanden före intervjuer, aktiviteter där media kan finnas på plats och besök till andra organisationer och skolor.

Nyckelfrågor

Läs igenom följande nyckelfrågor och förslag till svar. Öva på att besvara dessa frågor tillsammans med andra medlemmar och kom ihåg att alltid betona det positiva.

Vilka är Lions?

Lions är ett internationellt nätverk med 1,35 million män och kvinnor som hängivet gör insatser både lokalt och globalt.


Vad gör Lions?

Lions uppfyller behov på hemorten och ute i världen, allt från hjälp till synskadade och arbete med lokal ungdom till läkarresor och katastrofhjälp.


Vilken relevans har Lions i världen i dag?

Sedan 1917 har Lions uppfyllt behov på sina hemorter och fortsatt förbättra de områden där de bor. Så länge det finns behov ute i världen arbetar vi för att uppfylla dessa behov.


Hur kan jag bli medlem i Lions?

Är du intresserad av att bli medlem i Lions kan du kontakta din lokala lionklubb och tala om att du vill ha mer information. På Lions Clubs Internationals webbplats, www.lionsclubs.org, finns funktionen "Hitta en klubb".


Finns det kvinnor inom Lions?

Ja. Kvinnor är den snabbast växande gruppen inom Lions.


Blir det färre medlemmar i Lions, precis som i andra samhällsorganisationer?

Nej. Lions medlemsantal ökar. Program såsom familjeklubbar, leoklubbar, högskoleklubbar och Nya århundradets lionklubbar hjälper oss att anpassa oss till de växande behoven i vår omvärld.


Jag vill göra en frivilliginsats på min hemort, men varför ska jag göra det som medlem i Lions?

Lions uppfyller behoven bland medborgarna på sina hemorter, och även runtom i världen, och vi har roligt när vi gör det. Vi samarbetar lokalt och internationellt, och det globala nätverket av lionmedlemmar har oändligt mycket större resurser och kan uträtta mycket mer än vad enskilda personer och små grupper kan göra på egen hand.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting