Audiovisuella presentationer

Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation erbjuder ett flertal olika presentationer som lionmedlemmar kan använda under möten och evenemang.

Lions Clubs Internationals presentationer

LCIF-presentationer

För att beställa LCIF-material på nedanstående lista (gratis i mindre kvantiteter), e-posta till LCIF eller skicka en skriftlig beställning med post till: LCIF, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, Attention: LCIF Communications.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting