Använda viktiga PR-verktyg

Hur sprider jag Lions budskap till allmänheten?

Använd en kombination av följande PR-verktyg och resurser för att sprida din information till media och till allmänheten.

Klubbfaktablad

Ett faktablad om klubben ger reportern bakgrundsinformation om klubben. Bifoga ett faktablad med alla pressmeddelanden. Du kan även dela ut faktabladet vid klubbens evenemang. Se exemplet i slutet av vår PR-handbok i PDF-format.

Broschyren Vara en lionklubb

Du kan använda den här broschyren för utdelning under lokala evenemang – eller när någon uttrycker intresse av att bli medlem. Besök vår sida Publikationer för att ladda ner en anpassningsbar PDF eller Microsoft Word-version av den här broschyren.

Pressmeddelande

Pressmeddelanden svarar på sex viktiga frågor i de två första styckena: Vem? Vad? När? Var? Varför? och Hur? Efterföljande stycken bör innehålla ytterligare information, det viktigaste först och det mindre viktiga längre ner. Enkla och informativa pressmeddelanden har större sannolikhet att bli publicerade. För att öka sannolikheten att ditt pressmeddelande används:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting