Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ansvarsområden för PR-ordförande


print

Vilka är PR-ordförandens ansvarsområden?

Även om PR är alla lionmedlemmars ansvar, har PR-ordföranden ansvar för följande:

 • Kommunicera information om er klubb på hemorten, inklusive till media.
  • Informera i klubben om PR-insatser och resultat.
  • Ge information till internationella huvudkontoret om framstående Lionsprogram och aktiviteter genom att använda funktionen Skicka en artikel.

   För att komma igång:

   • Sätt upp mål: Granska klubbens tidigare insatser. Utvärdera vad som fungerade, vad som inte gjorde det och varför.
   • Bestäm PR-budget för året: Effektiva PR-program kan genomföras med en begränsad budget. Se till att budgetera för både pågående PR-insatser och speciella evenemang.
   • Planera i förväg: Planering och genomförande i rätt tid är viktigt för PR-insatser.
    • Skapa en tidsplan: Bestäm hur och när ni ska göra reklam för klubben och när ni ska starta publiciteten för er klubbs speciella evenemang. Men var flexibla för aktiviteter med nyhetsvärde kan komma upp under året.
    • Diskutera er plan: Träffa klubbens president och ordförande för klubbens olika evenemang och projekt.
    • Var envis: att ge er klubb ett ansikte på hemorten är inget som sker över en natt; det tar tid.
    • Håll ett register: Notera till vem och när pressmeddelanden skickats och vilka som använt dem. Spara artiklar om er klubb. Notera publikationens namn och datum på urklippen. Spela in utsändningar av intervjuer och andra radio- och TV-inslag och visa dem på klubben.
    • Informera klubben: Rapportera regelbundet era publicitetsinsatser och deras resultat på klubbmöten. Skriv artiklar om PR-aktiviteter och resultat i klubbens nyhetsbrev. Förklara vilken nytta klubben har av bra PR.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting