Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Leda en klubb  >  Kommunicera era aktiviteter  >  PR-handbok  >  Ansvarsområden för PR-ordförande

Ansvarsområden för PR-ordförande

Vilka är PR-ordförandens ansvarsområden?

Även om PR är alla lionmedlemmars ansvar, har PR-ordföranden ansvar för följande: