Ansvarsområden för PR-ordförande

Vilka är PR-ordförandens ansvarsområden?

Även om PR är alla lionmedlemmars ansvar, har PR-ordföranden ansvar för följande:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting