Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Identifiera klubbaktiviteter med nyhetsvärde


print

Hur bedömer jag vad som har nyhetsvärde?

Nyheter ger information om aktiviteter och evenemang som intresserar, påverkar eller involverar allmänheten, till exempel en ny Lions park. Trots att vissa projekt är givande har de inte nödvändigtvis nyhetsvärde. För att bedöma vad som har nyhetsvärde kan du fråga dig själv: "Skulle en person som inte är medlem tycka att detta är intressant eller användbart?" PR kan även innebära information till allmänheten, till exempel att informera om tidiga tecken på diabetes eller uppmuntra ungdomar till att delta i frivilliginsatser.

Fastställ vilka aktiviteter som är unika och som kan vara av intresse för media. För att anses ha nyhetsvärde bör de handla om evenemang eller aktiviteter som:

  • Förbättrar det lokala samhället (parker, program i skolor).
  • Involverar allmänheten eller andra grupper i samhället (penninginsamling, glasögoninsamling).
  • Tillför något i samhället (syn-/hälsoundersökningar, kurser om att säga nej till droger).

Läs lokala tidningar, titta på lokala TV-kanaler och lyssna på lokalradion för att komma fram till vad som kan vara av intresse för lokala media.

Bli involverad tidigt i planeringen av klubbens projekt för att bedöma möjligheter till god PR. Följande är exempel på aktiviteter med möjligt nyhetsvärde:

  • Serviceprojekt som hjälper samhällsgrupper såsom synskadade, handikappade eller äldre.
  • Glasögonåtervinning/Recycle For Sight.
  • Program för ungdomar/Lions internationella fredsaffischtävling/Stipendier.
  • Speciella insamlingsevenemang/klubbjubileer och större donationer.
  • Lions Clubs International Foundation (LCIF) -anslag/katastrofhjälp.
  • Klubbval/frivilligerkännande/Melvin Jones-erkännande.
  • Semesterprojekt.

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting