Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Leda en klubb  >  Kommunicera era aktiviteter  >  PR-handbok  >  Identifiera klubbaktiviteter med nyhetsvärde

Identifiera klubbaktiviteter med nyhetsvärde

Hur bedömer jag vad som har nyhetsvärde?

Nyheter ger information om aktiviteter och evenemang som intresserar, påverkar eller involverar allmänheten, till exempel en ny Lions park. Trots att vissa projekt är givande har de inte nödvändigtvis nyhetsvärde. För att bedöma vad som har nyhetsvärde kan du fråga dig själv: "Skulle en person som inte är medlem tycka att detta är intressant eller användbart?" PR kan även innebära information till allmänheten, till exempel att informera om tidiga tecken på diabetes eller uppmuntra ungdomar till att delta i frivilliginsatser.

Fastställ vilka aktiviteter som är unika och som kan vara av intresse för media. För att anses ha nyhetsvärde bör de handla om evenemang eller aktiviteter som:

Läs lokala tidningar, titta på lokala TV-kanaler och lyssna på lokalradion för att komma fram till vad som kan vara av intresse för lokala media.

Bli involverad tidigt i planeringen av klubbens projekt för att bedöma möjligheter till god PR. Följande är exempel på aktiviteter med möjligt nyhetsvärde:

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting